In October, the book ‟BE” will be published.

Omkring den 7 oktober 2015 kommer boken ”BE” ut, med sju fotografiska bildsviter, däribland ”Spegelvändningar” från Höstsalongen 2014 på Fotografiska, ”Still Life” från Höstsalongen 2015 på Fotografiska, och ”Spartacus”, ”Green is the New Black”, ”Antagande”, ”Tid” och ”Ideal Standard” från utställningen på Rönnells 2014. Text av Gabriel Itkes-Sznap.

About October 7th, 2015, the book ‟BE” will be published, containing seven photographic series, including ‟Inversion” from Höstsalongen 2014 at Fotografiska, ‟Still Life” from Höstsalongen 2015 at Fotografiska, and ‟Spartacus”, ‟Green is the New Black”, ‟I Presume”, ‟Time” and ‟Ideal Standard” from the show at Rönnells 2014. Text by Gabriel Itkes-Sznap.